Giới Thiệu

Nhạc Sóng Minh Phát thường cho thuê dàn karaoke phục vụ cho các tiệc như:

Cho thuê dàn âm thanh karaoke phục vụ sinh nhật, thôi nôi, tân gia, mừng thọ, đính hôn, báo hỷ hoặc giải trí tại gia.

Cho thuê dàn âm thanh karaoke phục vụ tiệc hội ngộ bạn bè đồng hương, đồng nghiệp, đồng môn.

Cho thuê dàn âm thanh karaoke phục vụ tiệc công ty như: khai trương, khánh thành dự án, tiệc liên hoan, tất niên cuối năm

Liên Hệ: 0908.852.906 – 090.234.1975

Giới Thiệu

Nhạc Sóng Minh Phát thường cho thuê dàn karaoke phục vụ cho các tiệc như:

Cho thuê dàn âm thanh karaoke phục vụ sinh nhật, thôi nôi, tân gia, mừng thọ, đính hôn, báo hỷ hoặc giải trí tại gia.

Cho thuê dàn âm thanh karaoke phục vụ tiệc hội ngộ bạn bè đồng hương, đồng nghiệp, đồng môn.

Cho thuê dàn âm thanh karaoke phục vụ tiệc công ty như: khai trương, khánh thành dự án, tiệc liên hoan, tất niên cuối năm

Liên Hệ: 0908.852.906 – 090.234.1975

Giới Thiệu

Nhạc Sóng Minh Phát thường cho thuê dàn karaoke phục vụ cho các tiệc như:

Cho thuê dàn âm thanh karaoke phục vụ sinh nhật, thôi nôi, tân gia, mừng thọ, đính hôn, báo hỷ hoặc giải trí tại gia.

Cho thuê dàn âm thanh karaoke phục vụ tiệc hội ngộ bạn bè đồng hương, đồng nghiệp, đồng môn.

Cho thuê dàn âm thanh karaoke phục vụ tiệc công ty như: khai trương, khánh thành dự án, tiệc liên hoan, tất niên cuối năm

Liên Hệ: 0908.852.906 – 090.234.1975

Dịch Vụ Của Chúng tôi

Dịch Vụ Của Chúng tôi

Dịch Vụ Của Chúng tôi